Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomen suurlähetystö, Astana: Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Astana

Embassy of Finland
Astana Tower 17th floor, 12 Samal Microdistrict
010000 Astana, Kazakhstan
Puh. +7-7172-44 21 21
S-posti: sanomat.ast@formin.fi
Suomi | Svenska | По-русски |  | Instagram | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 11.11.2015

Nuorisoparlamentti- ja konfliktinratkaisukoulutuksen tuloksia Etelä-Kirgisiassa

Suomen Astanan suurlähetystön paikallisen yhteistyön määrärahoilla (PYM) toteutettu hanke Nuorisoparlamentti- ja konfliktinratkaisukoulutus Kirgisian kouluissa on päättynyt. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää 13-17 -vuotiaiden koululaisten sovittelutaitoja, vähentää etnisten ryhmien välisiä konflikteja ja kasvattaa aktiivisia kansalaisia. Hanke toteutettiin 20:ssä Etelä-Kirgisian Oshin alueen mono- ja multietnisessä koulussa. Projektin tulokset sekä syntyneet käytännöt ovat erinomaisia ja niistä on tehty esitys opetusministeriölle laajennettavaksi Kirgisian kaikkiin kouluihin. 

Koululaiset esittelemässä nuorisoparlamentti ja konfliktinratkaisukoulutuksen tuloksia
Koululaiset esittelemässä nuorisoparlamentti ja konfliktinratkaisukoulutuksen tuloksia. Kuva MSDSP

Vuosina 2013-2015 on toteutettu Nuorisoparlamentti- ja konfliktinratkaisukoulutus Etelä-Kirgisiassa Oshin alueella. Projekti valittiin PYM-hankkeeksi vuoden 2010 vallankaappauksen myötä syntyneiden väkivaltaisten etnisten mellakoiden jälkimainingeissa. Rahoituspäätöksen yhteydessä todettiin jatkuva tarve dialogi- ja yhteistyöaloitteille etnisten ryhmien välille, ja erityisesti nuorisoon kohdistuvien hankkeiden puute. Hankeen toteutti "Mountain Societies Development Support Programme"(MSDSP) -järjestö, joka on Aga Khan Foundationin jäsen. Järjestöllä oli ennen kyseistä projektia näyttöjä useiden vuosien ajalta vastaavien hankkeiden onnistuneesta toteuttamisesta. Yhteistyökumppanin valinta on kriittistä ja MSDSP on erinomainen kumppani kohdealueen vahvojen verkostojensa ja yhteisön hyväksynnän puolesta. Projektin auditointi oli läpinäkyvää ja budjetti käytettiin käyttötarkoituksensa mukaan.

Aga Khan Foundation valitsi projektin toteuttamista varten sattumanvaraisesti 20 koulua Narynin ja Oshin alueilla, joista puolet oli monoetnisiä ja puolet multietnisiä. 14:ssa koulussa oli jo ennen projektin aloittamista olemassa jonkin asteiset koululaisparlamentit, kuuteen kouluun tällaiset parlamentit perustettiin tyhjästä. Projektin aloitusvaiheessa osallistujakouluille myönnettiin 13 ministipendiä yhteiseltä arvoltaan 23 510 euroa, joilla rahoitettiin koulutustapahtumat hallinnollisten taitojen, esimerkiksi dokumentoinnin, kehittämiselle.  Kuudessa koulussa pidettiin myös koulutukset lasten oikeuksia koskien. Koululaisista kohderyhmänä olivat erityisesti 13-17 -vuotiaat oppilaat. Projektin tarkoituksena oli positiivisen kouluilmapiirin luomisen lisäksi myös oppilaiden järjestäytymisen tukeminen. Projektin avulla pyrittiin saamaan koululaiset tiedostamaan ja käyttämään konfliktinratkaisumekanismeja itsenäisen ratkaisun sijaan. Koululaisparlamentit ovat muun muassa kehittäneet kouluille järjestyssäännöt ja implementoineet ne käytäntöön. Projektin ansiosta kouluissa järjestetään nyt aiempaa enemmän sosiaalisia tilaisuuksia, konsertteja sekä urheilutapahtumia. Lisäksi on järjestetty ”Ystävyysfestivaali”, jossa eri etnisen taustan omaavat oppilaat ovat esitelleet kulttuuriaan.

Konfliktienratkaisukomiteat ovat myös projektin merkittävä saavutus. Ennen projektia konfliktit ratkaistiin useimmiten suoraan koululaisten toimesta. Konfliktienratkaisukomitea on tullut puolueettomaksi elimeksi konfliktien ratkaisuun. Komitea myös toimii siltana oppilaiden ja opettajien välisissä vuorovaikutustilanteissa. Koulussa toteutetun kyselytutkimuksen perusteella 70 prosentissa tapauksista konfliktitilanteissa oppilaat kääntyivät komitean puoleen. Tutkimuksen mukaan yli 93 prosentissa tapauksista oppilaat kokevat, että komitea ratkaisee konfliktit oikeudenmukaisesti.

Koululaisten esitelmä rauhan puolesta. Kuva MSDSP
Koululaisten esitelmä rauhan puolesta. Kuva MSDSP

Projektin puitteissa aloitettiin myös koululaisparlamenttiohjelmia. Koululaisparlamentit ajavat oppilaiden etuja yhteistyössä koulun henkilökunnan ja oppilaiden vanhempien kanssa. Parlamentti kokoontuu kuukausittain, raportoi toiminnastaan kvartaaleittain ja järjestää vuosittaiset vaalit. Kouluihin on myös pystytetty ”luottamuslaatikoita”, joihin oppilaat voivat kirjoittaa kokemistaan ongelmista ja epäkohdista, mihin parlamentti sitten pyrkii löytämään ratkaisua. Projektin laajentamiseksi koko maahan koululaisparlamentin toiminnan laillista pohjaa tulisi kuitenkin vielä kehittää. Myös päällekkäisiä toimintoja tulisi välttää, sillä jo nyt monet eri toiminnot ovat samankaltaisia ja oppilaiden huomio hajautuu niiden välillä.

Hanketta on toteutettu pitäen mielessä pitkän tähtäimen kehitys. Vastaavien projektien ongelmana on usein ollut niiden loppuminen rahoituksen päättyessä. Hankkeen tuloksiin on Kirgisiassa perehdytty mm. opetusministeriössä varaministeritasolla ja päätöskonferenssiin osallistuneet kansanedustajat, sekä ministeriöiden virkamiesjohtajat ilmoittivat puheenvuoroissaan tukevansa esitystä hankkeen jatkamisesta ja laajentamisesta. Tähänastista hanketta voidaan pitää onnistuneena sen selkeän kohdennuksen, positiivisten tulosten ja hyvän dokumentoinnin puolesta jatkokäyttöä varten.

Tulosta

Päivitetty 11.11.2015


© Suomen suurlähetystö, Astana | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot