Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Kazakstanin ja Kirgisian taloudet toipumassa - Suomen suurlähetystö, Astana : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Astana

Embassy of Finland
Astana Tower 17th floor, 12 Samal Microdistrict
010000 Astana, Kazakhstan
Puh. +7-7172-44 21 21
S-posti: sanomat.ast@formin.fi
Suomi | Svenska | По-русски |  | Instagram | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Edustustojen raportit, 24.4.2012

Kazakstanin ja Kirgisian taloudet toipumassa

Kazakstanin ja Kirgisian talousLuposky, ccby 2.0. Öljyjuna matkalla Kazakstanista Venäjälle.

Keski-Aasian valtiot ovat taloudellisesti yhä siirtymävaiheessa. Muutos ohjatusta taloudesta markkinatalouteen on vielä kesken, mitä hankaloittavat myös viime vuosien talouskriisit.

Kazakstan kasvaa öljyn voimalla

Vuoden 2008 kriisi iski Kazakstanin talouteen voimallisesti. Talous alkoi kuitenkin toipua jo seuraavana vuonna, ja sama kehitys jatkuu. Bruttokansantuotteen kasvu oli vuonna 2009 1,2%, vuotta myöhemmin 7,3 % ja jatkoi seitsemän prosentin kasvua vuonna 2011. Maan siirtyminen markkinatalouteen on hitaampaa kuin Venäjällä tai Baltian maissa. Sen sijaan liiketoiminnan mahdollisuuksia tarkastelevalla Maailmanpankin ”Doing Business”-mittarilla Kazakstan pärjää paremmin kuin Venäjä ja Keski-Aasian maat yleensä.

Avainasemassa kriisistä toipumisessa on ollut maan öljysektori ja öljyn hinnan nousu. Myös palvelu- ja maataloussektorien kasvu on vaikuttanut talouden elpymiseen. Talouskasvu on silti pysynyt öljyvetoisena, koska myös muiden sektorien kasvu liittyy usein jollakin tavalla öljyntuotantoon.

Inflaatio on kiihtynyt viranomaisten hintojensääntelystä huolimatta. Elokuussa 2011 inflaatio oli noussut 9% edellisvuoteen verrattuna. Inflaation kiihtymiseen vaikuttivat kansainvälinen ruoan hinnannousu ja julkisen sektorin palkkojen korotus.

Pankkien luotonanto kasvoi vuonna 2011 valtion subventoimien lainaohjelmien takia. Tämän seurauksena lainojen dollarisointi on pudonnut ennätyksellisen matalalle. Valtiontuki pankeille herättää kysymyksen siitä, kuinka kestävää luotonannon kasvu on.

Haasteena liiketoiminnan edellytysten parantaminen – ja öljy

EBRD:n arvion mukaan vuonna 2012 keskeisiä haasteita Kazakstanin taloudelle ovat viennin monipuolistamisen tarve sekä liiketoiminnan edellytysten parantaminen. Tällä hetkellä noin 60% viennistä on öljyperäistä. Valtio on yrittänyt monipuolistaa vientiä siinä onnistumatta, jolloin sen on valmistauduttava hitaampaan talouskasvuun ja mahdolliseen öljynhinnan laskuun.

Kazakstanin tulisi vähentää liiketoiminnan esteitä ja kohentaa liiketoimintaympäristöä niin, että talouden non-oil sektori pystyisi kehittymään. Pahimmat esteet liiketoiminnalle Kazakstanissa koskevat rakennusalaa ja kaupankäyntiä, joilla erityisesti rakennuslupiin ja valtioiden rajat ylittävään kauppaan liittyy runsaasti vaikeuksia. Liiketoimintaympäristön parantamiseksi Kazakstanin olisi kevennettävä byrokratiaa ja vähennettävä korruptiota.

Kokonaisuudessa valtion roolia taloudessa tulisi rajoittaa lisäämällä valtionomistusten yksityistämistä ja vähentämällä valtion tarpeetonta puuttumista hintojen säätelyyn ja liiketoimintaan. Kazakstanin valtion suunnitelmana on järjestää vuosina 2012­2015 suuria yksityistämisiä ja osakeanteja kansalaisille. Tavoitteena on myydä valtion omaisuutta puolen miljardin dollarin edestä.

Euroalueen kriisi johtanee hitaampaan talouskasvuun Kazakstanissa vuonna 2012. Ennusteen mukaan Kazakstanin talous tulee kasvamaan 6%, jos euroalueen kriisi ei enää syvene. Kazakstanin ja sen öljyyn perustuvan talouden eristyneisyys Euroopasta voi suojella sitä mahdollisen eurokriisin vaikutuksilta, mutta samalla Kazakstan on herkkä öljyn hinnan mahdollisille heittelyille.

Kirgisia jatkaa nousuaan

Kirgisian talous on aloittanut odotettua nopeamman toipumisen vuoden 2010 kesäkuun etnisen väkivallan jälkeen. Kirgisian BKT putosi 1,4%:lla vuonna 2010, mutta nousi seuraavan vuoden alkupuoliskolla 5,5%. Talouden odotetaan jatkavan toipumista, vaikkakin BKT:n kasvun ennustetaan tänä vuonna hidastuvan 4 prosenttiin. Kasvu riippuu poliittisesta vakaudesta ja mahdollisista talousuudistuksista.

Inflaatio kiihtyi vuoden 2010 loppupuoliskolla ja kohosi viime vuonna yli 20%. Vuoden 2010 inflaation arvio on 19,3%. Vuonna 2011 Kirgisia allekirjoitti uuden International Monetary Fundin reformiohjelman ja jätti jäsenyyshakemuksen Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin muodostamaan tulliliittoon.

Uuden hallituksen haasteena on jatkaa yrityksiä parantaa liiketoimintaympäristöä ja lisätä sijoittajien luottamusta siihen. Kesäkuun 2010 etnisen väkivallan jälkeen esille ovat nousseet tarve vahvistaa hallintoa ja yksityisen omaisuuden suojaa sekä korruption ja nepotismin vähentäminen.

Vuoden 2010 kriisi aiheutti vakavia seurauksia pankkialalle. Rahoitussektorin vahvistamiseksi on hajotettava ongelmapankit, lisättävä kilpailua pankkialalla ja vähennettävä dollarisaatiota sekä kehitettävä paikallisen valuutan pääomamarkkinoita. Kirgisian infrastruktuuri tarvitsee laajaa ja perusteellista uudistamista, joka vaatii reformeja ja sijoituksia. Erityisesti modernisaation tarpeessa on energia-ala.

EBRD Transition Report 2011 löytyy netistä.

Tulosta

Päivitetty 24.4.2012


© Suomen suurlähetystö, Astana | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot