Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Suomalaisten vesiosaamista arvostetaan Keski-Aasiassa – Esittelyssä Kirgisiassa tunnustusta saanut vesialan asiantuntija Ari Mäkelä - Suomen suurlähetystö, Astana : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Astana

Embassy of Finland
Astana Tower 17th floor, 12 Samal Microdistrict
010000 Astana, Kazakhstan
Puh. +7-7172-44 21 21
S-posti: sanomat.ast@formin.fi
Suomi | Svenska | По-русски |  | Instagram | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 13.6.2014

Suomalaisten vesiosaamista arvostetaan Keski-Aasiassa – Esittelyssä Kirgisiassa tunnustusta saanut vesialan asiantuntija Ari Mäkelä

Ari Mäkelä
Vesiasiantuntija Ari Mäkelä. Taustalla Kirgisian Orto-Tokoi tekojärvi.

Kesäkuun 5. päivä vietettiin Maailman ympäristöpäivää. Kirgisiassa päivää juhlittiin erityisellä vastaanotolla valtion Ympäristönsuojelu- ja metsätalousvirastossa (SAEPF). Tilaisuuden teema oli luonnonsuojelun ja kestävän luonnonhoidon tärkeys. 

Suomalainen Ari Mäkelä, oli yksi Kirgisian palkitsemista ympäristöalan asiantuntijoista, joille luovutettiin Certificate of Merit and Gratitude- tunnustus. Samalla Mäkelälle luovutettiin "Kunnioitetun Ympäristöasiantuntijan" – titteli. Mäkelän johtama projekti Kirgisian vedenlaadun tarkkailusta on osa Suomen tukemaa vesiohjelmaa Keski-Aasiassa. 

Haastattelimme Mäkelää saadaksemme hänen näkemyksensä Suomen toiminnasta Keski-Aasian vesisektoreilla.

Mikä on oma taustasi vesialalla?

Olen valmistunut Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta vuonna 1981 oppiaineina kemia, mikrobiologia ja vesienhoito. Nykyinen työpaikkani on SYKEn vesikeskuksessa. SYKEllä on laaja-alainen osaaminen vesivaroista, vesiensuojelusta ja vesienhoidosta sekä vesien kunnostuksista ja vesien tilan seurannasta. 

Työurani kehitys on kytkeytynyt läheisesti niihin uusiin tehtäviin, joita on syntynyt viimeisen 30 vuoden aikana Suomen vesihallinnon kehittyessä laaja-alaiseksi ympäristöhallinnoksi. Siinä SYKEllä on merkittävä rooli hallinnon päätöksentekoa tukevana tutkimus- ja kehityslaitoksena. 

Kuinka pitkään olet työskennellyt Kirgisiassa?

Taustalla on hanketoiminta ja yhteydenpito Kirgisiassa ja Keski-Aasiassa alkaen vuodesta 1998. Eli miltei katkeamatonta yhteyksien ketjua vesi- ja ympäristöasioista vastaaviin tahoihin on ollut yli 15 vuotta. Vaikka vallankumoukset Kirgisiassa vuosina 2005 ja 2010 ovat muuttaneet hallinnon ylärakenteet, niin varsinainen keskijohto ja suorittava taso ovat kehittyneet yllättävänkin vakaasti, vaikka hallintotapaa leimaa ”jatkuva uudelleenorganisointi”. 

Miten SYKE on päätynyt tekemään yhteistyötä Kirgisian kanssa?

SYKEn ja Suomen ympäristöhallinnon asiantuntemus on johtanut vahvistuneeseen vuorovaikutus- ja sopimuskumppanisuhteeseen vesi- ja ympäristösektorilla monien UN/ECE jäsenmaiden kanssa, joihin mm. Kirgisia kuuluu. Oman hallintokehityksemme myötä on syntynyt kirgiisien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä rakenteellisesti että toiminnallisesti vahva ja yhteisiä tekijöitä sisältävä pohja. 

Mihin SYKE:n toiminnalla tähdätään Kirgisiassa? Miten tämä liittyy Suomen tavoitteisiin Keski-Aasiassa?

SYKEn strategia kiteytyy sanontaan "tiedosta osaamista – osaamisesta palvelua". Käytännön tavoite on tukea sitä, että Kirgisia saavuttaisi vertailukelpoisen UN/ECE -jäsenmaiden tason vesien pilaantumisen torjunnassa ja vesien käytön oikeudenmukaisessa hallinnassa. 

Vuosina 2014–2017 sekä Kirgisian että Tadzhikistanin alueilla toimii laaja-alaisesti valmisteltu FinWater WEI –vesikehitysohjelma, jonka tavoitteena on veteen liittyvien ristiriitojen vähentäminen sekä veden saatavuuden ja laadun parantaminen. Ohjelmassa koulutetaan kumppanimaiden viranomaisia tuottamaan ja hyödyntämään luotettavaa veteen ja ympäristöön liittyvää seurantatietoa. Samalla edistetään viranomaisten keskinäistä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä sekä väestön mahdollisuuksia vaikuttaa heitä itseään koskevaan päätöksentekoon. 

Sinut on juuri palkittu työstäsi Kirgisiassa. Mikä merkitys saamallasi arvonimellä ja tunnustuksella on?

Tunnustus antaa vahvistusta tekemisille ja kertoo, että työ on koettu hyödylliseksi. Lisäksi tunnustuksen saaminen auttaa hankkeiden yleistä tunnettavuutta, joka lisää samalla hankkeiden vaikuttavuutta.  

Mitä sinulle on jäänyt erityisesti mieleen työskentelystä Kirgisiassa ja Keski-Aasiassa?

Kirgisiassa ja Keski-Aasiassa työskennellessä maailmaa katselee tietysti suomalaisena. Koska Kirgisia on merkittävästi maatalousvaltio, niin väistämättä syntyy muistinvaraista vertailua itse kokemansa maatalousaikakauden Suomen ja nykyisen Kirgisian välillä. Kulttuuristen, sosiaalisten ja yhteiskunnallisten ajattelutapojen sekä maatalous- ja vesihuoltotoiminnan kannalta meillä on paljon yhteistä. Kirgisia kulkee tietysti omaa polkuaan kohti kehitystä, mutta meillä on mahdollisuus osallistua siihen vaihtamalla kokemuksia siitä, millaisilla toimintamalleilla itse olemme kehittyneet. Voimme myös hyödyntää kokemuksemme UN/ECE :n ”Environment for Europe” prosessissa, jossa jaamme yhteiset tavoitteet Keski-Aasian valtioiden kanssa. Tässä asiassa olemme saman joukkueen jäseniä. 

Teksti: Kaisa Hartikainen 

Tulosta

Päivitetty 16.6.2014


© Suomen suurlähetystö, Astana | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot