Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Sosiaalilainsäädännön uudistusta haavoittuvien väestöryhmien tukemiseksi - Suomen suurlähetystö, Astana : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Astana

Embassy of Finland
Astana Tower 17th floor, 12 Samal Microdistrict
010000 Astana, Kazakhstan
Puh. +7-7172-44 21 21
S-posti: sanomat.ast@formin.fi
Suomi | Svenska | По-русски |  | Instagram | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 1.7.2014

Sosiaalilainsäädännön uudistusta haavoittuvien väestöryhmien tukemiseksi

Kuva: LBD -säätiö
LBDF
LBD -säätiön edustajat yhdessä Astanan lähetystön edustajien kanssa.

Kirgisialaisjärjestö auttaa haavoittuvia väestöryhmiä sosiaalikysymyksissä, tarjoaa oikeusapua vähäosaisille ja pyrkii uudistamaan sekavaa ja puutteellista lainsäädäntöä.

Virallisten tietojen mukaan noin viiden miljoonan asukkaan Kirgisiassa oli vuonna 2011 noin 117 000 vammaiseksi luokiteltua henkilöä, joskin todellisen luvun arvellaan olevan paljon korkeampi. Paikallishallintotasolla päätöksenteko haavoittuvien väestöryhmien osalta (naiset, lapset, vammaiset) on puutteellista, varsinkin sosiaaliavustuksiin liittyen, koska päätöksentekoon tarvittavaa asiantuntevuutta ja pätevyyttä ei ole tarpeeksi.  Myös Kirgisian sosiaalisäädäntö on erittäin puutteellinen, eikä sosiaalipalveluiden tarjoamisen takaamiseksi ole tarpeeksi tarvittavia säädöksiä.

Kirgisialaisjärjestö Legal and Business Development Foundation (LBD -säätiö) on Suomen Astanan suurlähetystön tukemana pyrkinyt vahvistamaan haavoittuvien ryhmien asemaa Kirgisiassa. LBD -säätiön tarkoituksena on poistaa sosiaaliturvan hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä esteitä kansallista lainsäädäntöä parantamalla ja helpottaa julkisten sosiaalipalveluiden piiriin pääsemistä. Lainsäädäntötyön lisäksi säätiö kouluttaa paikallishallintoja ja sosiaalityöntekijöitä sosiaalikysymyksissä, pyrkii vahvistamaan haavoittuvien ryhmien osallistumista päätöksentekoon paikallishallintotasolla sekä helpottaa haavoittuvien väestöryhmien pääsyä sosiaalipalveluiden piiriin.

Epäselvä ja ristiriitainen lainsäädäntö hankaloittaa elämää Kirgisiassa

Kirgisian sosiaaliavustuksiin liittyvä lainsäädäntö on monimutkainen ja ristiriitainen; yhtenä järjestön tavoitteena olikin valmistaa helposti ymmärrettävä opas lainsäädännön selkiyttämiseksi. Oppaasta tehtiin toinen tarkastettu painos (I painos 2012–2013) oppaan suosion ylitettyä odotukset. 

Erilaisia lakeja ja toimeenpano-ohjeita on Kirgisiassa 167. Uusia lakeja säädettäessä vanhat lait jäävät usein mitätöimättä, mikä aiheuttaa ristiriitaisuutta Kirgisian lainsäädännössä. LBD -säätiö on suunnitellut kolme lakiehdotusta lainsäädännön aukkojen ja päällekkäisyyksien korjaamiseksi ja haavoittuvien väestöryhmien aseman parantamiseksi Kirgisiassa. Suunnitellut lakiehdotukset liittyvät lasten oikeuksien suojelemiseen, sosiaalityöntekijöiden kouluttamiseen ja kaikille taattavien laadukkaiden sosiaalipalvelujen määrittämiseen sekä adoptio- ja huoltajuuslakien tarkistamiseen.

Tällä hetkellä kaikki ”lievemmätkin” sairaudet estävät adoptio-oikeuden tai huoltajuuden saamisen, vaikka halukkaiden taloudellinen tilanne ja elinolosuhteet sallisivat adoption tai huoltajuuden, jopa tilanteessa, jossa adoptoitava on sukua adoptoijalle. LBD -säätiö kertoi tapauksesta, jossa naishenkilö lähestyi säätiötä sisarenpoikansa jäätyä orvoksi sisarensa kuoleman seurauksena. Nainen halusi adoptoida pienen pojan, joka oli alun perinkin adoptoitu ja siis kokenut jo kertaalleen suuren elämänmuutoksen, mutta ei saanut lupaa edes adoptioprosessin käynnistämiseen sydänsairautensa ja yksinhuoltajuutensa vuoksi. Naisella on kaksi omaa lasta ja hän on taloudellisesti hyvässä tilanteessa. Kielteisestä adoptiopäätöksestä huolimatta hän kasvattaa sisarenpoikaansa yhdessä omien lastensa kanssa ilman rahallista tukea valtiolta. LBD -säätiö pyrkiikin parantamaan hänen ja monien muiden samassa asemassa olevien tilannetta ehdottamansa lakiuudistuksen avulla. Moni lapsi jää ilman tarvitsemaansa kotia lain liiallisen rajoittavuuden vuoksi.

LBD -säätiön tekemät lakimuutokset voimaan vuoden 2014 loppuun mennessä

Kirgisian parlamentti ohjasi lakiluonnokset keväällä 2014 valtionhallinnon käsiteltäväksi, jolloin päätettiin myös lakien käsittelystä parlamentissa myöhemmin keväällä. Parlamenttikuuleminen oli lakiehdotusten kannalta tärkein vaihe, ja LBD sai tuen kaikille ehdottamilleen lakimuutoksille. Nyt lakiluonnoksille on vielä saatava erityisasiantuntijoiden ja hallituksen tuki.

Lakiehdotukset tullaan hyväksymään todennäköisesti vuoden 2014 loppuun mennessä. Astuessaan voimaan lakimuutokset tulevat olemaan iso askel Kirgisian sosiaalilainsäädännölle ja sosiaalipalveluiden takaamiselle. Vaikka lakiluonnokset on nyt tehty ja esitelty parlamentille, yhteistyö LBD -säätiön ja parlamentaarikkojen välillä tulee jatkumaan jatkossakin.

Paljon on vielä tehtävää

Valitettavasti LBD -säätiön tekemää neljättä lakiehdotusta ei tämän projektin puitteissa kyetty ratkaisemaan rahoitusvajeen vuoksi, vaikka sosiaaliministeriö olikin halukas tekemään yhteistyötä lain tarkistamisessa ja parantamisessa. Neljäs ehdotettu laki poistaisi lasten sosiaalitukien leikkaamisen tapauksissa, jossa heidän eläkettä saavat isovanhempansa asuvat samassa taloudessa. Perheen tulot ja perheen omistaman maa-alan suuruus vaikuttavat muutenkin lasten sosiaalitukien saamiseen.

Pääkaupunki Bishkekin ulkopuolella perheiden omistamat maa-alat ovat usein suurempia, mutta eivät läheskään yhtä tuottavia, kuin pääkaupungin läheisyydessä. Tuottavuutta ei kuitenkaan oteta huomioon maa-alaa laskiessa, ja usein monilapsiset köyhät maaseudulla asuvat perheet menettävät lasten sosiaalituet perheen omistaman maa-alan vuoksi, vaikka se ei olisi tuottava ja sijaitsisi perheen ulottumattomissa.

Tällä hetkellä noin 500 000 lasta saa sosiaalitukea Kirgisiassa. Aivan liian usein tuesta päättävät sosiaalityöntekijät eivät huomioi perheen todellisia tuloja. Monissa tapauksissa köyhien maaseutuperheiden isovanhempien eläke meneekin perheen lasten hyväksi, eivätkä eläkeläiset saa ansaitsemaansa ihmisarvoista vanhuutta. Tilanne on vaikea, eikä vaihtoehtoja tilanteeseen tällä hetkellä löydy valtion budjettivajeen takia. Tilanne rikkoo sekä lasten että vanhusten oikeuksia.

Seuraavaksi LBD -säätiö tulee keskittymään projekteihin, jotka tähtäävät hyvään hallintoon ja julkisten palveluiden parantamiseen paikallishallinnon tasolla, mutta myös sosiaalisesti haavoittuvien väestöryhmien tukeminen tulee säilymään tärkeänä järjestön agendalla. Järjestöllä on kaiken kaikkiaan 22 toimistoa Kirgisiassa, jotka tarjoavat ilmaista oikeudellista tukea sosiaalisesti haavoittuville. Myös sosiaalityöntekijöiden tukeminen ja kouluttaminen tulee säilymään säätiön toimenkuvassa.

Suomen suurlähetystö Astanassa, Kazakstanissa, tukee paikallisen yhteistyön määrärahoista LBD -säätiötä, joka tukee haavoittuvia ryhmiä sosiaalikysymyksissä, tarjoaa oikeusapua vähäosaisille ja pyrkii uudistamaan Kirgisian lainsäädäntöä vastaamaan paremmin kansalaisten todellisia tarpeita.

Zanna Ivanainen

Kirjoittaja avustaa lähetystön kehitysyhteistyöasiantuntijaa hankkeiden seurannassa Suomen suurlähetystössä Astanassa.

Tulosta

Päivitetty 4.7.2014


© Suomen suurlähetystö, Astana | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot