Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Tukea kidutuksen uhreille Kirgisiassa - Suomen suurlähetystö, Astana : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Astana

Embassy of Finland
Astana Tower 17th floor, 12 Samal Microdistrict
010000 Astana, Kazakhstan
Puh. +7-7172-44 21 21
S-posti: sanomat.ast@formin.fi
Suomi | Svenska | По-русски |  | Instagram | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 4.7.2014

Tukea kidutuksen uhreille Kirgisiassa

Kirgisialaisjärjestö ”Golos Svobody” tukee kidutuksen uhreja Kirgisiassa, jossa kerrotaan tapauksista, joissa kidutus kuulustelukeinona on ollut yhä käytössä. Myös mielivaltaisia pidätyksiä, vankien julmaa kohtelua ja perheiden ja oikeusavustajien vierailuoikeuden rajoittamista kuullaan vieläkin tapahtuvan.

Yleisen syyttäjän mukaan Kirgisiassa raportoidaan yli 300 kidutustapausta vuosittain. Epävirallisten lukujen mukaan määrä on kuitenkin huomattavasti suurempi. Alle 10 % tapauksista tutkitaan.

Kokonaisuudessaan Kirgisiassa on 47 pidätyskeskusta, 6 tutkintavankilaa ja 12 vankilaa. Noin viiden miljoonan asukkaan valtiossa luku on hätkähdyttävän suuri. Vuosittain pidätetään noin 10 000 henkilöä, joista noin kolmasosa kertoo joutuneensa kidutetuksi. Usein kidutuksen syynä voi olla toive ylennyksestä, jonka viranomaiset yleensä saavat selvitettyään tarpeeksi monta rikosta. Käytäntö rohkaisee kidutusmenetelmien käyttöön tunnustusten saamiseksi ja tapausten ratkaisemiseksi.

Etenkin vähäosaisten, vähemmistöjen ja muiden haavoittuvien väestöryhmien riski joutua kidutuksen uhriksi on suuri, samoin kuin nuoremman ikäpolven. Nuorisoon kohdistuvalla väkivallalla on erityisen pitkäaikaiset seuraukset, sillä nuorille voi usein syntyä kostonhalu viranomaisia kohtaan. Vaihtoehtoisesti heidän oma väkivaltaisuutensa lisääntyy heidän kokiessaan väkivallan tehokkaana keinona ongelmien ratkaisussa. Laajan korruption seurauksena vain harva aseman väärinkäyttö päätyy oikeuslaitoksen käsittelyyn.

Astanan suurlähetystön tukemana ”Golos Svobody” tarjoaa oikeusapua niille, joilla ei siihen muuten olisi varaa, tekee säännöllisiä tarkastuskäyntejä tutkintavankiloihin, takaa säännöllisen lääketieteellisen avun tarjoamisen vangituille päivittäin, tarkkailee merkkejä pahoinpitelystä ja dokumentoi lääkärintarkastukset ja kidutustapaukset. Järjestön tavoitteena on kehittää laadukkaat monitorointimenetelmät kidutuksen monitoroimiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Vierailu Bishkekin läheisyydessä sijaitsevaan tutkintavankilaan

Tutkintavankilan vartijat olivat hyvin ystävällisiä, näyttivät tutkintavankilan tilat ja kertoivat vankilan käytännöistä. Normaalioloissa vangitut odottavat oikeuskäsittelyään tutkintavankilassa 2-10 päivää, mutta resurssipulasta johtuen usein pidempäänkin. Keskukseen tuodaan joka päivä noin 40–50 syytettyä odottamaan oikeuskäsittelyä. Tuomion saaneiden vankien siirto Bishkekissä sijaitsevaan vankilaan tapahtuu päivittäin.

Tutkintavankilan olosuhteet ovat erittäin epähygieeniset. Selleihin ei pääse kunnolla auringonvaloa, eikä kunnollisia vessassakäyntimahdollisuuksia ole. Suihkutilat ovat ulkona, ja ne ovat käytössä vain kesäisin. Talviaikaan peseytymismahdollisuuksia ei ole. Ulkoilutila on erittäin pieni. Kunnon patjoja eikä täkkejä ole. Vuonna 2012 Punaiselta ristiltä saadut 60 patjaa ovat edelleen käytössä. Olosuhteet varsinaisissa vankiloissa ovat yleisesti ottaen paremmat.

”Golos Svobody” painottaa tekemänsä monitorointityön merkitystä. Kirgisian laki ei velvoita tutkintavankiloiden henkilökuntaa päästämään kansalaisjärjestöjä tarkkailemaan syytettyjen oloja. Järjestö on kuitenkin onnistunut luomaan kestävät suhteet vankiloiden henkilökuntaan, mutta mikäli monitorointi katkeaa, uusien yhteyksien luominen saattaa muodostua ongelmalliseksi vartijoiden suuren vaihtuvuuden vuoksi. Säännölliset vankilavierailut ovat ilmeisesti osaltaan auttaneet vähentämään vartijoiden harjoittamaa väkivaltaa.

”Golos Svobody” tarkistaa uusien syytettyjen tilanteen aamuisin. Mikäli merkkejä fyysisestä tai henkisestä väkivallasta havaitaan, tarjotaan asianajaja-apua. Tähän mennessä projektin puitteissa on tarjottu apua 24 vangitulle. Monissa tapauksissa järjestö on syytettyjen ainoa avuntarjoaja (ei rahaa, sukulaisia).

Valtionjärjestöillä on vuodesta 2013 lähtien ollut oikeus seurata tutkintavankiloiden oloja ja käytäntöjä. ”Golos Svobody” tekeekin tiivistä yhteistyötä valtiollisten järjestöjen kanssa kidutuksen ennaltaehkäisemisessä ja koko hirvittävän käytännön lopettamisessa Kirgisiassa.

Suomen suurlähetystö Astanassa, Kazakstanissa, tukee paikallisen yhteistyön määrärahoista ”Golos Svobody” -järjestöä, joka pyrkii toiminnallaan ennaltaehkäisemään kidutusta, monitoroi tutkintavankiloiden toimintaa ja tarjoaa oikeusapua kidutuksen uhreille Kirgisiassa.

Zanna Ivanainen

Kirjoittaja avustaa lähetystön kehitysyhteistyöasiantuntijaa hankkeiden seurannassa Suomen suurlähetystössä Astanassa.

Tulosta

Päivitetty 4.7.2014


© Suomen suurlähetystö, Astana | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot