Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Teatteria ja taidetta lapsille Kazakstanissa - Suomen suurlähetystö, Astana : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Astana

Embassy of Finland
Astana Tower 17th floor, 12 Samal Microdistrict
010000 Astana, Kazakhstan
Puh. +7-7172-44 21 21
S-posti: sanomat.ast@formin.fi
Suomi | Svenska | По-русски |  | Instagram | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 12.9.2014

Teatteria ja taidetta lapsille Kazakstanissa

Suomen Astanan suurlähetystö on tukenut kehitysyhteistyövaroistaan Dara -säätiön toimintaa. Dara, kazakiksi erityinen, pyrkii tarjoamaan osallistavaa koulutusta vammaisille lapsille Kazakstanissa, jossa he ovat edelleen haavoittuvassa asemassa. Syrjäytyminen ja yhteiskunnasta eristäytyminen ovat yhä ongelmia, vaikka kehitystä kansallisessa koulutusohjelmassa on tapahtunut. Kazakstanin nykyinen koulutusohjelma 2011–2020 priorisoi integroitua ja osallistavaa koulutusta vammaisille lapsille, mutta monista kouluista puuttuvat vammaisten asioihin perehtyneet opettajat, tietoa, taitoa ja resursseja.

Hanke mahdollistaa paremman osallistumisen normaaliin luokkahuoneoppimiseen, kouluttaa opettajia uusissa opetusmenetelmissä ja valmistaa uuden osallistavan opetuksen käsikirjan. Hankkeen puitteissa järjestetään taide- ja teatteriopetusta sekä vammaisille että ei-vammaisille lapsille ja pyritään integroimaan vammaiset lapset paremmin ryhmiin mukaan. Vuoden 2014 aktiviteettien tuloksena järjestettiin kaikille avoin näyttely ja teatteriesitys Maija Poppanen, johon lähetystönkin henkilökuntaa osallistui. Median kanssa tehtävän yhteistyön kautta osallistavan koulutuksen hyödyt ja vammaisten lasten tarpeet ovat saaneet näkyvyyttä Kazakstanissa.

Daran vuoden 2013 toimintaraportti löytyy sivulta: http://darafoundation.org/reports.pdf ja ajankohtaista informaatiota Daran toiminnasta ja aktiviteeteista löytyy Daran Fb -sivuilta: https://www.facebook.com/daraastana

Tutustuminen taidepajaan Rauhan ja Sovinnonteon palatsissa Astanassa

Suomen Astanan suurlähetystön tukeman projektin aikana Dara on huomannut, että kaikki lapset leikkivät ja työskentelevät yhdessä vaivattomasti ja mielellään. Lapset löytävät yhteisiä tapoja kommunikoida keskenään, vaikka yhteistä kieltä heillä ei ole. Etenkin taidekasvatuksessa ja taiteessa kommunikointi on osoittautunut helpoksi ja esteettömäksi.

Daran organisoimat taide- ja teatteritunnit pyritään järjestämään niin, että puolet ryhmien paikoista varataan kehitysvammaisille lapsille. Daran mukaan erityisesti kehitysvammaisten lasten kehittyminen teatteri- ja taideryhmässä on ollut nopeaa ja jopa suoranaisia lahjakkuuksia on löytynyt.  Teatteritoiminta on osoittautunut niin onnistuneeksi ja suosituksi, että koulu, jonka kanssa teatteriyhteistyötä projektin puitteissa harjoitettiin, on ilmaissut halukkuutensa teatteritoiminnan ottamisesta osaksi opetusohjelmaansa.

Daran mukaan Kazakstanissa on vielä paljon koulutuksellisia esteitä kehitysvammaisille lapsille. Tällä hetkellä vain vähäpätöisimmät työt ovat mahdollisia suurimmalle osalle kehitysvammaisesta väestöstä. Dara haluaa auttaa lapsia löytämään oman suuntautumisensa mahdollisimman laajasta valikoimasta aloja, jotka fyysisesti ovat heille mahdollisia.

Oman ongelmansa lasten kielelliselle kehitykselle aiheuttaa kazakin viittomakielen kehittymättömyys ja vieraiden viittomakielten vähäinen opetus Kazakstanissa (venäjänkielistä viitontaa käytetään yhä laajalti Kazakstanissa). Kazakstanissa on erityisiä viittomakielenkouluja, mutta niissä harvemmin opetetaan vieraita kieliä, mikä hankaloittaa viestintää niin ulkomaalaisten kanssa Kazakstanissa kuin ulkomailla matkustettaessa. Vieraiden kielten opetuksen lisääminen ja parantaminen kehitysvammaisten lasten parissa onkin Daran agendalla.

Dara on järjestänyt hankkeen puitteissa kaksi konferenssia ja yhden keskustelutilaisuuden Kazakstanin koulutusjärjestelmän uudistamiseksi. Dara arvostaa Suomen koulutusjärjestelmää kokonaisuudessaan ja haluaisi nähdä vastaavan järjestelmän tulevaisuudessa myös Kazakstanissa.

Dara on osallistunut myös hallituksen uuden toimintasuunnitelman laatimiseen ja kommentoinut suunnitelmaa koulutuksen osalta pyrkien tekemään siitä joustavamman ja lapsikeskeisemmän. Projektin puitteissa Dara on toimittanut myös metodologisen opetukseen keskittyvän teoksen opettajille, jotta heillä olisi paremmat valmiudet työskennellä kehitysvammaisten lasten parissa ja tehdä opetuksesta osallistavampaa. Teos on julkaistu Internetissä ja se on vapaasti kaikkien käytössä. Teos pyritään saamaan myös yleisesti osaksi opettajien koulutusohjelmaa Kazakstanissa.

Suomen Astanan suurlähetystö on rahoittanut Daran toimintaa kehitysyhteistyövaroistaan. Rahoitus on käytetty heikosti kuulevien lasten kuulolaitteiden hankintaan, draama- ja taideopettajien palkkaamiseen, tarpeellisten teatteri- ja taidevarusteiden hankintaan, metodologisen käsikirjan laatimiseen kehitysvammaisten lasten parissa työskenteleville opettajille, opettajien kouluttamiseen ja aiheeseen liittyvän informaation tuottamiseen somessa ja nettisivuilla.

Suomen suurlähetystö Astanassa, Kazakstanissa, tukee paikallisen yhteistyön määrärahoista Dara -säätiön toimintaa, joka keskittyy kehitysvammaisten lasten koulunkäynnin tukemiseen Kazakstanissa.

Zanna Ivanainen

Kirjoittaja avustavaa lähetystön kehitysyhteistyöasiantuntijaa hankkeiden seurannassa Suomen suurlähetystössä Astanassa.

Tulosta

Päivitetty 21.11.2014


© Suomen suurlähetystö, Astana | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot