Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

"Vihreitä taitoja" ja kestävää liiketoimintaa: G-STAR hanke Kirgisiassa 2015–2017 - Suomen suurlähetystö, Astana : Ajankohtaista

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Astana

Embassy of Finland
Astana Tower 17th floor, 12 Samal Microdistrict
010000 Astana, Kazakhstan
Puh. +7-7172-44 21 21
S-posti: sanomat.ast@formin.fi
Suomi | Svenska | По-русски |  | Instagram | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 
Uutiset, 13.1.2017

"Vihreitä taitoja" ja kestävää liiketoimintaa: G-STAR hanke Kirgisiassa 2015–2017

Astanan suurlähetystö koordinoi paikallisen yhteistyön määrärahojen (PYM) käyttöä Kirgisiassa. Vuonna 2015 aloitettua, edustuston rahoittamaa ja paikallisen AVEP-järjestön toteuttamaa, "Green Skills Training Rural Areas (G-STAR) hanketta päätettiin jatkaa vuodelle 2017 hankkeen menestyksen ja tuloksellisuuden vuoksi. Lisäksi muista hankkeista ja kokemuksista saaduilla synergiaeduilla hankkeessa oli pystytty säästämään varoja.

Diploma

PYM-hankkeet ovat olennainen osa Astanan lähetystön toimintaa Kirgisiassa. Ne tarjoavat edustustolle ruohonjuuritason näkökulmaa Kirgisian tilanteeseen ja saattavat edustuston yhteen pienempien paikallisten toimijoiden kanssa. Hankkeet täydentävät Suomen kansainvälistä kehitysyhteistyötä Kirgisiassa. Samalla ne keskittyvät vihreän talouden kehittämiseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen. PYM varoilla on Keski-Aasiassa pyritty tukemaan kestävää kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä tukevan toimintaympäristön muodostumista. Lisäksi hankkeilla on edistetty yrittäjien markkinoille pääsyä vahvistamalla tuottajien ja jalostajien tehokkuutta sekä kilpailukykyä. Edustuston tavoitteena on tukea alueen kestävää kehitystä yhteiskunnallisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Kaikissa hankkeissa pyritään edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa, eriarvoisuuden vähentämistä ja ilmastotietoisuutta.

G-STAR-hankkeessa koulutetaan siirtolaisia ja nuoria asuntojen lämpöeristyksen parantamiseen ja rakentamaan energiatehokkaita uuneja. Koulutuksen tuottavat ammattikoulut ja yksityiset koulutuksen tarjoajat ovat läheisessä yhteistyössä rakennussektorin työnantajien kanssa. Hankkeen keskiössä on paitsi energiatehokkaiden ratkaisujen ja vihreän talouden edistäminen, myös sen työllistävä vaikutus. Tavoitteena on, että hanketuen päätyttyä koulutetut henkilöt voivat työllistää itsensä oppimillaan taidoilla. Samalla tuetaan maaseudun asuinolojen parantamista, jolla on vaikutusta perheiden ja ennen kaikkea naisten ja lasten asemaan.

Hankkeessa on vuosien 2015 ja 2017 välillä valittu aluehallinnon ja paikallisviranomaisten, muun muassa sosiaalitoimiston, kanssa alueita ja perheitä, joita on hankkeen avulla pyritty auttamaan. Pääosin työttöminä olleet ja siirtolaisina alueelle saapuneet nuoret ovat hankkeen aikana asentaneet useita energiatehokkaita lämpöuuneja. Lisäksi koulutettavat ovat lämpöeristäneet talojen seiniä. Nuorille koulutuksen opinnäytetyönä toimivat uunien rakennus- ja talojen lämmöneristystyöt. Asennuksia on tehty pääasiassa vähäosaisempien perheiden taloihin. Alustavien tietojen mukaan valtaosa G-STAR- ohjelmaan osallistuneista nuorista on astunut työelämään tai jatkanut kouluttautumista valmistumisensa jälkeen.

Hankkeen rahoituksen lähestyessä loppuaan voidaan todeta hankkeen olevan vakaalla pohjalla, sillä siihen osallistuvat koulutuksen tarjoajat ovat hankkineet itsenäisesti kumppaneita ja rahoittajia jatkoa silmällä pitäen. Myös paikallisviranomaiset ovat yhä vakavammin sitoutuneet tukemaan hanketta. PYM-varoilla asennettujen lämmitysuunien lisäksi paikallisviranomaiset ovat omatoimisesti muun muassa vetäneet sähköjä ja vesiä lämpöeristettyihin taloihin helpottaakseen omalta osaltaan vähäosaisempien perheiden elämää. Hanke on edustuston mielestä sujunut erityisen onnistuneesti, ja mahdollisuuksia tulevaisuuden yhteistyölle tarkastellaan jo.

uuni
Mert Sola

G-STAR toimintaa on toteutettu esimerkiksi Bishkekistä itään sijaitsevan Issyk Kul -järven läheisyydessä. Hankkeen aikana koulutetut nuoret asensivat useita kuvan kaltaisia energiatehokkaita lämmitysuuneja alueen taloihin.

Tulosta

Päivitetty 4.10.2017


© Suomen suurlähetystö, Astana | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot