Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Bryssel - Finlands ambassad, Astana : Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Astana

Embassy of Finland
Astana Tower 17th floor, 12 Samal Microdistrict
010000 Astana, Kazakhstan
Tel. +7-7172-44 21 21
E-post: sanomat.ast@formin.fi
Suomi | Svenska | По-русски |  | Instagram | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Pressmeddelanden, 10.11.2017 | Utrikesministeriet

Utrikesminister Soini deltar i rådet för utrikes frågor i Bryssel

Pressmeddelande 197/2017
10.11.2017

Europeiska unionens råd för utrikes frågor sammanträder i Bryssel den 13 november. Utrikesminister Timo Soini företräder Finland vid mötet. På dagordningen står strategisk kommunikation och relationerna mellan EU och Afrika. Utrikes- och försvarsministrarna ska därtill behandla EU:s säkerhet och försvar under ett gemensamt möte.

Utrikesminister Soini ska i samband med mötet underteckna en intresseanmälan om Finlands deltagande i EU:s permanenta strukturerade samarbete. Finland har varit av åsikten att samarbetet ska inledas i enlighet med Lissabonfördraget. Att det permanenta strukturerade samarbetet sätter igång är ett betydande steg i fördjupandet av EU:s försvarssamarbete. Avsikten är att stärka EU:s försvarssamarbete mellan de länder som deltar i det permanenta strukturerade samarbetet. Detta stöder Finlands mål sedan länge att stärka EU som försvarsgemenskap och säkerhetsproducent.

Under utrikesministrarnas och försvarsministrarnas gemensamma möte behandlas också samarbetet på säkerhets- och försvarsområdet mer övergripande, till exempel beredningen i anslutning den årliga utvärderingen av försvaret och europeiska försvarsfonden samt utvecklingen av EU:s civila krishantering. Rådet ska anta slutsatser om ärendet.

Utrikesministrarna ska också behandla EU:s strategiska kommunikation som bland annat innefattar stöd till oberoende medier i partnerländer, byggandet av en positiv bild av EU och verksamhet för att motverka desinformation. Finland stöder utvecklandet av EU:s strategiska kommunikation och ser den som en central del av arbetet för att stärka EU:s säkerhet och partnerländernas kapacitet att bemöta kriser.

Utrikesministrarna diskuterar förberedelserna inför det kommande toppmötet mellan EU och Afrikanska unionen. Toppmötets huvudtema är ungdomar, vilket erbjuder möjligheter att finna gemensamma lösningar på aktuella frågor och diskutera frågor som till exempel ekonomisk tillväxt, säkerhet, förbyggandet av våldsam radikalisering, ungdomsarbetslöshet, utbildning, rörlighet och migration.

Utrikesrådet ska godkänna EU:s sanktioner mot Venezuela och anta slutsatser om resiliens i EU:s yttre åtgärder.

Under ett frukostmöte i samband med rådets sammanträde samtalar utrikesministrarna med Makedoniens utrikesminister Nikola Dimitrov.

Ytterligare information: Raili Lahnalampi, utrikesminister Soinis kabinettschef, tfn +358 295 351 946, och Sari Rautio, Europakorrespondent, tfn +358 295 351 534

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.

Skriv ut

Detta dokument

Uppdaterat 10.11.2017


© Finlands ambassad, Astana | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter